The Happiness Foundation

Liên Hệ

  • Địa chỉ: Tòa nhà KeangNam Lanmark 72 Tower, Hà Nội
  • Lĩnh vực hoạt động: Quỹ phi lợi nhuận vì cộng đồng
  • Phong cách thiết kế: Văn phòng mở
  • Hạng mục công việc: Thiết kế và thi công hoàn thiện
  • Trạng thái: Đã hoàn thành