RISEN OFFICE

Liên Hệ

  • Địa chỉ: Tòa nhà TNR Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
  • Diện tích: 160m2
  • Hạng mục: Thiết kế & Thi công
  • Trạng thái: Đã hoàn thành
  • Năm hoàn thành: 2022