SATO VIỆT NAM

Liên Hệ

  • Địa chỉ: Tòa nhà Zodiac, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Diện tích văn phòng: 240m2
  • Lĩnh vực: Công nghệ
  • Phong cách thiết kế: Hiện đại, không gian mở
  • Hạng mục công việc: Thiết kế & thi công hoàn thiện
  • Trạng thái: Đã hoàn thành