Sany Heavy Industry (Việt Nam)

Liên Hệ

  • Địa chỉ: The Nine Tower
  • Diện tích văn phòng: 238m2
  • Phong cách thiết kế: Hiện đại
  • Hạng mục công việc: Thiết kế & thi công hoàn thiện
  • Trạng thái: Đã hoàn thành