VINA BOOKKEEPING (VBK)

Liên Hệ

  • Địa chỉ: Tòa nhà PV OIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
  • Diện tích văn phòng: 100m2
  • Lĩnh vực: Kế toán
  • Phong cách thiết kế: Hiện đại
  • Hạng mục công việc: Thiết kế và thi công hoàn thiện
  • Trạng thái: Đã hoàn thành