Bảng giá

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT

Các gói thiết kế nội thất văn phòng cơ bản được Nội thất IDESKO phân tích bóc tách theo từng nhu cầu
phù hợp với ngân sách của mỗi doanh nghiệp nhằm tối ưu dự toán tiết kiệm ngân sách cho mỗi công trình.

Tiêu chí

Thiết kế

Tiêu chuẩn hồ sơ thiết kế

Khảo sát, tư vấn phương án và bố trí mặt bằng

Cam kết bản quyền thiết kế

Hạng mục bổ sung

Tính chính xác và ứng dụng cao

Số lần chỉnh sửa thiết kế

Số phương án concept

Số lần chỉnh sửa 3D

Bản vẽ kỹ thuật thi công

Hồ sơ dự toán

Tư vấn quản lý dự án

Phương tiện đưa đón, tham quan công trình

HẠNG A

300.000 đ/m2

Nhận diện thương hiệu, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp

Đạt tiêu chuẩn xin cấp phép

M&E, Điều hòa, PCCC

03 lần

02 concept

02 lần

HẠNG B

200.000 đ/m2

Thiết kế sáng tạo

Tối ưu không gian

Đạt tiêu chuẩn xin cấp phép

M&E, Điều hòa

03 lần

01 concept

02 lần

HẠNG C

150.000 đ/m2

Thiết kế phù hợp không gian

Đáp ứng công năng khách hàng mong muốn

Đạt tiêu chuẩn xin cấp phép

M&E, Điều hòa

02 lần

01 concept

01 lần

HẠNG D

80.000 đ/m2

Thiết kế đáp ứng mong muốn của khách hàng Không cần lên thiết kế 3D

Đạt tiêu chuẩn xin cấp phép

M&E, Điều hòa

02 lần

Đơn giá sẽ thay đổi đối với văn phòng có diện tích trên 300m2