Mô hình không gian mở và Mục đích sử dụng

Khái niệm văn phòng mở Hiện nay có khá nhiều khái niệm miêu tả về thuật ngữ văn phòng mở. Nhưng nhìn chung, các doanh nghiệp và người dùng có

MANPOWER GROUP. Office

             

XU HƯỚNG THIẾT KẾ VĂN PHÒNG XANH

Thiết kế văn phòng xanh hiện đang được xem là xu hướng nội thất được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng. Thiết kế văn phòng xanh là gì, lợi ích đem