Menu

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Công trình : Phòng khám đa khoa tự nguyện – Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông

Chủ đầu tư : Công ty Phúc Bình – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Hạng mục : Thiết kế tổng thể – Cung cấp nội thất

Diện tích : 2.000m2

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ TẦNG 1

PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁM

 

KHU TIẾP ĐÓN SẢNH TẦNG 1

KHU KHÁM NHI + VUI CHƠI

PHÒNG KHÁM THỊ LỰC + SHOP KÍNH