Menu

HEESUNG ELECTRIC FACTORY

Công trình : Văn phòng điều hành nhà máy Heesung Electric Hải Phòng

Chủ đầu tư : HEESUNG VIETNAM

Hạng mục : Thi công cung cấp nội thất